Innocent Defendant July 17 2017

Isang magaling na prosecutor para sa Seoul Central District si Julius Park (Ji Sung). Magugulat na lang siya nang magising siya isang araw at nasa kulungan na siya! Kasalukuyan siyang nasa death row matapos lumabas na prime suspect sa pagpatay sa kanyang asawa at anak. Wala siyang maalala sa lumipas na apat na buwan, pero alam niyang hindi niya magagawang paslangin ang sarili niyang pamilya. Pipilitin ni Julius na alamin at alalahain ang lahat ng naganap bago siya nauwi sa kulungan.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Part 6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *