Legally Blind May 19 2017

Sa wakas ay matutupad na ang pangarap ni Grace na maging abogado matapos niyang magtapos bilang valedictorian sa college of law at maipasa ang bar exam. Noon pa man ay nais na ni Grace na maging abogado upang mapalaya ang kanyang amang si Manuel na nakakulong kahit na inosente ito. Sa araw ng paglabas ng bar exam results ay makikilala ni Grace si Edward, isang abogado na naroon din upang suportahan ang kanyang mga kaibigan. Agad mabibighani si Edward kay Grace kahit medyo nayabangan ang dalaga sa kanya.

Part 1

Part 2

Part 3

Part 4

Part 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *